top of page

služby

ČEA JOBS CONSULTING poskytuje následující služby:
agenturní zaměstnanci

Všem našim klientům poskytujeme služby, které se týkají nejenom vyhledání vhodného  zaměstnavatele, ale zajišťujeme i další navazující služby a pomoc:

 • Pomoc s administrativou, která se týká dokumentů potřebných k pobytu a k pracovnímu povolení, což se týká především pracovníků, kteří pocházejí ze států mimo Evropskou unii (vyplnění potřebných žádostí, formulářů, apod.)

 • Zajištění podkladů pro získání pracovního povolení, resp. pracovního víza.

 • Zajištění ubytování našich pracovníků.

 • Pomoc při jednání s úřady.

 • Školení - jazykové kurzy, bezpečnostní proškolení, odborné proškolení a zácvik, apod.

 • Poradenské služby - pomoc při řešení osobních problémů, jak řešit životní situace podle legislativy v České republice, případně osobní asistence při jednání s úřady.

 • Pomoc v životních situacích, která zahrnuje například i otázky ubytování, dopravy, bankovních služeb, apod.

 • Právní pomoc, která je našim klientům okamžitě k dispozici - pomoc v situacích, které znamenají porušení zákonů České republiky, obhajoba v případech, kdy je nezbytná, apod.

 • Pomoc v dalších oblastech podle aktuální potřeby klienta.

zaměstnavatelé

Činnost Česko Evropské Agentury má svá pevně daná pravidla. Ta jsou dána jednak legislativou České republiky a dalšími vyhláškami a předpisy. To znamená:

 • Zaměstnávat odpovědnou osobu, která splňuje zákonné podmínky.

 • Složit k rukám Generálního ředitelství Úřadu práce České republiky kauci ve výši 500 tis. Kč.

 • Zaplatit pojištění společnosti pro případ úpadku společnosti tak, aby byl agenturním zaměstnancům zaplacen dohodnutý plat.

 • Zaplatit odpovědnostní pojištění společnosti, které pokryje případné škody způsobené klientovi, který zaměstnává agenturní pracovníky.

 • Zajistit veškeré náležitosti vůči finančnímu úřadu, Správě sociálního zabezpečení, zdravotním pojišťovnám, úřadům práce, cizinecké policii, Úřadu bezpečnosti práce, a řadě dalších institucí.

poradenství

Poradenství se orientuje na všestrannou pomoc při zajišťování agendy zaměstnávání agenturních pracovníků.

V této oblasti je především nezbytné informovat zúčastněné strany o aktuálním stavu legislativy a rad, jak postupovat v konkrétních případech. 

bottom of page